Teño unha gran atención ao detalle e tras anos de experiencia e formación podo ofrecer tanto edición como revisión de textos en galego e castelán.

Normalmente recoméndase que os falantes nativos realicen este tipo de tarefa, xa que somos capaces de apreciar pequenos detalles no ton e no estilo de redacción do texto, alterándoo para que lle soe máis natural ao lector final.

A edición é o acto de modificar oracións ou parágrafos enteiros nun texto para facer que flúa, mellorándoo e volvéndoo máis claro.

A revisión é o acto de corrixir o texto editado, centrándose máis na gramática, ortografía, erratas e puntuación.

Non importa cal necesites, adaptareime ás túas necesidades e ao ton que queiras darlle ao texto, creando un produto final atractivo e coherente.